Základná škola s materskou školou, Prakovce 307

 

Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Prakovce 307
  č.307, 055 62 Prakovce
 • +421 x 053/4874295, 053/4411045
  mobil:0911 919 435
  Zástup. riad. - materská škola: 053/ 4874 196
  ekonómka:053/ 4799 092
  školská jedáleň: 053/ 4874 397, mobil 0911 225 135

Sobota 20. 12. 2014

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Naša škola

Vitajte na stránkach našej školy:

 • OZNAM

  Riaditeľstvo  školy informuje, že momentálne nedisponujeme voľnými pracovnými miestami a preto nebudeme reagovať na zaslané žiadosti.

           Vedenie ZŠ s MŠ Prakovce

 • Riaditeľské voľno

   

  OZNAM

   

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Prakovce 307 oznamuje, že dňa 18.11.2014 (utorok) bude riaditeľské voľno pre žiakov ZŠ  a deti MŠ z dôvodu konania  metodického dňa.
  V tento deň nebude v prevádzke ŠKD a ani školská jedáleň nebude vydávať obedy pre stravníkov.

 • Projekt Ľudia ľuďom

  Naša škola sa zapojila do projektu Ľudia  ľuďom - Obnov si jedáleň alebo kuchyňu.

  Viac na :

  https://www.ludialudom.sk/vyzvy/1937

   

 • OZNAM

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ  oznamuje záujemcom o vedenie krúžkov pre deti v ZŠ Prakovce na šk.r. 2014/2015, že je potrebné nahlásiť  názov krúžku a vedúceho krúžku do 8.9.2014 do 12,00 hod. osobne alebo telefonicky na t.č. 053/4874 295. Bližšie informácie o podmienkach fungovania krúžku sa dozviete  osobne v ZŠ s MŠ Prakovce.

 • Slávnostné otvorenie šk.r. 2014/2015

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou (ZŠ s MŠ), Prakovce 307 oznamuje žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2014 / 2015 bude dňa   2.9.2014  o 8,00 hod. v priestoroch ZŠ.

  Na obedy sa môžu žiaci prihlásiť u vedúcej školskej jedálne osobne alebo telefonicky (053/4874 397)  od 26.8.2014. Vydávanie obedov v školskej jedálni začne dňom 2.9.2012.

 • Triedime odpady v rámci Recyklohier

   Naša škola sa zapojila do školského recyklačného programu Recyklohry. Program usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili

  Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie a tiež zaistiť recykláciu drobných elektrozariadení v čo najvyššej miere.

 • Všetci môžu byť úspešní

  Byť  úspešný v škole . To je túžba všetkých detí.

       Naplniť si tieto svoje priania nie je jednoduché. Omnoho ťažšie to majú rómske deti. Napomôcť im, uľahčiť im splniť toto želanie sme sa rozhodli aj na Základnej škole s materskou školou v Prakovciach projektom Slnko svieti pre všetky deti!

 • Slnko svieti pre všetky deti!

   

        Základná škola  s materskou v tomto školskom roku  začala realizovať projekt   pod názvom  Slnko svieti pre všetky deti!

       Projekt je financovaný z nenávratného príspevku Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR a vlastných zdrojov, ktoré nám poskytol Obecný úrad Prakovce.